Vystúpenia

Nie je dôležité koľko krát spadneš, ale koľko krát sa postavíš.